1091 Budapest, Üllői út 25. IV. em. 422.   Tel: (36) (1) 353-2751   E-mail: titkarsag@ete-net.hu
2018 | 09 | 24

Az ETE célja, küldetése

Az ETE célja

Az ETE szakmai céljait az energiatermelés és felhasználás aktuális feladatai határozzák meg. Hangsúlyozott szerepet kap

 • a biztonságos és magas színvonalú energiaellátás feladatainak megoldása,
 • a hazai fajlagos energia-felhasználás csökkentési lehetőségeinek vizsgálata,
 • a korszerű energotechnológiák alkalmazásával elérhető energia-megtakarítás lehetőségeinek feltárása,
 • az energiagazdálkodással kapcsolatos törvényhozási, regulációs feladatok előkészítése,
 • az egységes európai rendszerekhez történő kapcsolódás előkészítése.

A szakmai munkában kiemelt jelentősége van az energetika és a környezetvédelem közötti kapcsolatrendszer elemzésének, célul tűzve ki ez utóbbi követelményeinek kielégítését.

Az Egyesület céljai között szerepel a szakemberek ismereteinek, jártasságának növelése. Kiemelt feladat a hazai energia-gépgyártás és a hazai kutatás-fejlesztés (K+F) potenciál bekapcsolásának elősegítése a fejlett ipari országok szakmai közösségébe. A szakmai célkitűzések bővülésére utal a minőségbiztosítás, a diagnosztika és a megújuló energiaforrások területén jelentkező fokozott aktivitás.

Az ETE feladatai

Az Egyesület feladatai három fő területre összpontosulnak:

 • az országos és helyi energetikai feladatok megoldásának elősegítése,
 • a tagok energetikai ismereteinek bővítése, szakmai és általános tájékozottságának növelése,
 • az energetika szakmai képviselete bel- és külföldön.

A meghatározó feladatcsoporton belül számos tevékenységi forma alakult ki.

A legjelentősebbek:

 • országos átfogó elemzések készítése a szakma jövőjét illetően, elemző tanulmányok készítése a szakma jelenét és jövőjét illetően: kiemelten kezelve az energiafelhasználás hatékonyságát, az energiaár és árszerkezet korszerűsítését,
 • speciális szakmai elemzések készítése: minőségbiztosítás és ellenőrzés, szabványok és európai normák, környezetvédelmi hatástanulmányok,
 • tudományos képviseletek itthon és külföldön,
 • szponzorok, külföldi befektetők számára helyzet és kockázatelemzés,
 • konferenciák, kiállítások, szervezése,
 • hazai és külföldi energetikai cégek tevékenységének bemutatása és termékeinek minősítése,
 • szakmai klubdélutánok, kerekasztal megbeszélések szervezése.

A helyes energetikai gondolkodásmód elterjesztése és a szakemberek tájékozottságának növelése érdekében az Egyesület magas szakmai színvonalat képviselő lapot ad ki "Energiagazdálkodás" címen. E javarészt vállalatok által szponzorált és előfizetett, 1959-ben alapított folyóirat havonta 1500 példányban jelenik meg. A műszaki-tudományos cikkek mellett helyet biztosít energetikai vállalatoknak és termékeiknek, az energetikát érintő közérdekű események ismertetésére.

Az egyesületi élet működéséről negyedévenként megjelenő tájékoztató informálja az Egyesület tagságát.

English
Bejelentkezés

Partnereink