Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

Logo
Nincs bejelentkezve Belépés a B szintre
Legutóbbi módosítások Linkek
Partnerek

Az ETE díjazottjai és kitüntetettjei 2021-ben

 

Az ETE díjazottjai és kitüntetettjei 2021-ben

Az ETE Elnöksége 2021. május 3- i ülésén figyelembe véve a szervezeti egységek javaslatait a Díjbizottság előterjesztésének alapján díjazta és kitüntetésben részesítette az egyesületi tevékenységben, valamint az energetika szakterületén végzett munkában kiemelkedő eredményeket elérő tagjait.

A díjazottakat és kitüntetetteket minderről Egyesületünk elnöke levélben értesítette. A díjakat és kitüntetéseket a járvány remélt mérséklését követően a II. félévben tervezzük átadni.

A díjazottak:

 1. Bubálik Sándor Szabó Imre-díj

 

A Bubálik Sándor által vezetett Veszprémi Csoport évtizedeken keresztül országos energetikai konferenciákat szervezett Balatonaligán. Ezek a rendezvények az ETE központi programjának is fontos eseményei voltak. A konferencia sorozat a rendszerváltás után a balatonaligai lehetőség megszűnését követően Sopronban tartották meg és kiegészítették ausztriai látogatással. A sikeres rendezvények megszervezése a körülmények változása folytán nem volt fenntartható. A Veszprémi Csoport hosszú éveken keresztül – saját maga által megtermelt anyagi eszközök igénybevételével – évente cserelátogatásokat szervezett lengyelországi energetikusokkal. Bubálik Sándor vezetésével a Veszprémi Csoport tevékenysége évtizedeken keresztül példamutató volt. Ezért Bubálik Sándornak a díj átadásával is köszönetet mondunk.

 

 1. Hadzsi Sádnor Szikla Géza-díj

 

Hadzsi Sándor a Mátrai Csoport leköszönő elnöke. A csoport munkájának hosszú éveken keresztül történő támogatásával, majd az elnöki feladatoknak az Erőmű bonyolult átalakulási folyamainak idején való felvállalásával nagy szerepe volt abban, hogy a csoport lényegében töretlenül tud működni. Az Erőmű egyik meghatározó szakmai irányítójaként fontos szerepet töltött be Magyarország második legnagyobb működő erőművének üzemeltetésében.

 

 1. Ludányi György Kerényi A. Ödön-díj

 

Ludányi György az ETE Mátrai Csoport emblematikus vezetője, elnöke volt több évtizeden keresztül. Döntő szerepe volt abban, hogy ez a csoport töretlenül, aktívan és eredményesen működött. Ludányi György kiemelkedő munkát végzett az Erőmű rekonstruálásban, fejlesztésében a kéntelenítő rendszer megvalósításában. Ludányi György jelenleg is aktív tagja Egyesületünk elnökségének.

 

 1. Némethi Balázs Szikla Géza-díj

 

Némethi Balázs “Távfűtési hőközpontok vizsgálata” című diplomatervét 2000-ben a Hőszolgáltatási Szakosztály díjazta. Azóta jelentős eredményeket ért el a hőszolgáltatási szakmában. Vezetője a Főtáv Távfelügyeleti Diszpécser szolgálatának és egyben az Irányítási Igazgatóság osztályvezetője. Még egyetemistaként lépett be az ETE-be. 2013 óta a Hőszolgáltatási Szakosztály vezetőségi tagja. Oktat a BME-n. A MaTáSZSZ Műszaki Bizottságának tagjaként fontos szerepet tölt be a két szervezet együttműködésében.

 

 1. Zanatyné Uitz Zsuzsanna Ségner János András-díj

 

Zanatyné Uitz Zsuzsanna Egyesületünk egyik legaktívabb tagja és a hőszolgáltatási szakma kimagasló művelője és szakértője. Az ETE-ben egyaránt tevékenyen vesz részt mind a Hőszolgáltatási Szakosztály, mind a Somogy megyei Csoport munkájában. Szakcikkeinek és szakmai előadásainak  felsorolása is több oldalt igényelne. A Hőszolgáltatási Szakosztály 2020.évi online Vándorgyűlésének egyik fő szervezője és lebonyolítója volt. Elnökségi tag a MaTáSSZ-ban és Mérnök Kamara Energetikai tagozatában. Az ETE Hőszolgáltatási Szakosztály alelnöke.

 

 1. Zsebik Albin Kerényi A. Ödön-díj

 

Dr. Zsebik Albin Egyesületünk működtetésének motorja. Tevékenysége évtizedek óta meghatározó az ETE életében. A közelmúltban kezdeményező szerepet töltött be új szakosztályunk, az Energiahatékonysági Szakosztály létrehozásában és működtetésében. Egyik fő szervezője és megvalósítója az Egyesület munkaprogramjának gerincét képező KLENEN konferenciáknak. Folyamatosan részt vesz a talán legeredményesebben működő szakosztályunk, a Hőszolgáltatási Szakosztály munkájában. Az ETE vezető tisztségviselői közül ő az, aki egyetemi kapcsolatai révén folyamatos együttműködést tart fenn az energetika fiatal szakembereivel.

 

 

Energiagazdálkodásért kitüntetésben részesültek:

 1. Bubálik Sándorné

 

Bubálik Sándorné szintén aktív tagja volt évtizedeken keresztül az ETE Veszprémi Csoportjának. Bubálik Sándor szervező és irányító tevékenységét mindenben segítette. Nagyrészt ő látta el azokat az adminisztratív munkákat, amelyek a balatonaligai majd a soproni országos konferenciák lebonyolítását biztosították.

 

 1. Gyenis Miklós

 

Gyenis Miklós 2016-ban végzett a Pécsi Tudományegyetemen. Szakdolgozatát az Egyetem diplomadíjjal jutalmazta. Jelenleg a Pécsi Távhő Kft. minőségügyi vezetője. Aktívan részt vesz a Hőszolgáltatási Szakosztály munkájában, szakmai előadásokat tart.

 

 1. Kaszás István

 

Kaszás István 1999 óta tevékenykedik a Távhő szolgáltatási szakmában, 2005-től a Tarjánhő KFT. osztályvezetője, majd fejlesztési vezetője. Az ETE-n kívül aktív tagja a MaTáSSZ-nak, szervezője Salgótarjánban a Távhőszolgáltatás Napja témájú évenként szervezett rendezvénynek.

 

 1. Koós László

 

Koós László 40 éve aktív ETE tag. Többféle oktatási tevékenységet folytatott. Szívügyének tekinti a fiatal nemzedék energetikai ismereteinek bővítését és szemléletének kialakítását. Hosszú éveken keresztül tartott középiskolákban energetikai témájú előadásokat, valamint szervezett tanulmányutakat.

 

 1. Szauter Ákos

 

Szauter Ákos a SzÉPHŐ Zrt. vezérigazgatója. Vezetésével jelentős fejlesztések valósultak meg a város távhőszolgáltatásában. Decentralizált távhőhálózatot alakítottak ki és körvezeték került kiépítésre, új fogyasztókat kapcsolt rá a távhőszolgáltatásra. 9 éve aktív tagja az ETE-nek.