Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

Logo
Nincs bejelentkezve Belépés a B szintre
Legutóbbi módosítások Linkek
Partnerek

Egyesület bemutatása

AZ ETE bemutatása

Az energiaiparnak a gazdasági életben betöltött kulcsszerepe mellett meghatározó szerepe van a környezeti hatások alakulása, az ország környezetvédelmi kötelezettség-vállalásainak teljesítése szempontjából is. Ebben az összetett feladatrendszerben vállal felelősségteljes tevékenységet civil szervezetként az 1949-ben alapított Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE). Az egyesület több száz szakember szakmai tevékenységét fogja össze a hazai energiatermelő, szolgáltató és felhasználó vállalatok, a szakterülethez kapcsolódó egyetemi tanszékek, intézmények köréből. Az energiaellátás biztonsága, a környezetvédelmi- és klímapolitika az Európai Unió politikájának középpontjában áll. Az elmúlt években a közösségi jogalkotás egyre mélyebben és intenzívebben foglalkozik energetikai, illetve az energetikát érintő klímapolitikai intézkedésekkel. Az ETE feladatának tartja, hogy figyelemmel kísérje az EU-ban folyó jogalkotást, szakmai javaslatokkal támogassa a hazai álláspontok kialakítását, majd az európai szintű jogszabályok hazai honosítását. Az ETE, mint szakmai civil szervezet együttműködik az energetika terén működő hasonló szervezetekkel.

Az ETE célja

Az Egyesület létrehozásának és működésének legfontosabb célja, hogy az országos és helyi állami energetikai közfeladatok megoldását, a gazdaságos és környezetkímélő energiagazdálkodást elősegítse az energetika különböző szakterületein dolgozó szakemberek tudományos és szakmai együttműködésének megszervezésével. Az Egyesület, mint szakmai civil szervezet, főként az alábbi  tevékenységeket végzi, hozzájárulva ezzel a Magyar Államnak az Nemzeti Energiastratégiában és a szakági törvényekben, különösen a villamos energiáról szóló, („VET”), a földgázellátásról szóló („GET”) és a távhőszolgáltatásról szóló törvényekben meghatározott feladatai ellátásához:

Szakmai alapon szerveződött civil szervezetként az Egyesület nem az egyes tagok esetenként eltérő érdekeit képviseli, hanem a törvényekkel, országgyűlési vagy kormánydöntésekkel kihirdetett nemzetgazdasági célok megvalósítását szolgálja. Az Egyesület szolgáltatásaival nyitott azok számára is, akik nem tagjai az Egyesületnek, ugyanakkor érdeklődnek az Egyesület által művelt szakmai tevékenység iránt. Az Egyesület programja a titkárságán és a honlapján a nyilvánosság rendelkezésére áll, működésmódjáról, az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételi módjáról és az Egyesület beszámolóiról az egyesületi lapban és propaganda füzetekben, továbbá az internetes honlapján nyújt tájékoztatást. Az ETE feladatai Az Egyesület feladatai három fő területre összpontosulnak.

A helyes energetikai gondolkodásmód elterjesztése és a szakemberek tájékozottságának növelése érdekében az Egyesület 1959 óta magas szakmai színvonalat képviselő lapot ad ki "Energiagazdálkodás" címen.