Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

Logo
Nincs bejelentkezve Belépés a B szintre
Legutóbbi módosítások Linkek
Partnerek

Szerzői tájékoztató

Útmutató a cikkek elkészítéséhez
Letölthető verzió

 

Tisztelt Szerzőink!

 

Kérjük, hogy az ENERGIAGAZDÁLKODÁS című szakfolyóiratban megjelentetni kívánt cikkét az alábbi módon szíveskedjék elkészíteni és a szerkesztőség enga@ete-net.hu címére elküldeni:

 

1. A kéziratot a magyar helyesírás szabályai szerint készítsék, lehetőleg kerüljék az idegen szavak alkalmazását.

2. A szöveg kézi elválasztás és tördelés nélkül egy hasábban legyen elhelyezve.

3. Szöveget se keretbe, se szövegdobozba ne tegyenek, mert az a tördelés előtt konvertáláskor elveszhet.

4. A speciális elem beszúrása helyett betűtípus változtatással rakják be a különleges karaktereket (a Symbol, ARIAL, Windings és Zapf Dingbats karakterei között minden szükséges betű megtalálható).

5. Az ábrák keret nélkül, fekete-fehérek legyenek, mert a színinformációk elvesztésével követhetetlenül összemosódhatnak a diagramok. Színes ábrákat nem, vagy csak garancia nélkül tudunk közölni.

6. A közlésre szánt cikkeik szövegét, táblázatait, vonalas és képszerű ábráit elektronikus úton (cd-n vagy e-mail-en) küldjék meg szerkesztőségünknek, s csatolják a szerző adatait tartalmazó adatlapot is, továbbá a cikk egy nyomtatott példányát is küldjék meg.

7. A cikkek szövegrészét Microsoft Word-ben, a szövegben szereplő képleteket egyenletszerkesztő programmal készítsék el.

8. Az ábrák szerkesztését úgy kérjük, hogy azok átrajzolás nélkül közölhetők legyenek. Az ábrákon olvasható feliratok és számok szerepeljenek, sok szöveget az ábrákra ne írjanak, bonyolult és áttekinthetetlen részleteket kerüljék. Az ábrák készítéséhez a Microsoft Excel és/vagy CorelDraw programokat javasoljuk.

9. Az ábrákat, diagramokat háttér nélkül készítsék.

10. Az ábráknak, táblázatoknak mindig legyen címük (ábra aláírás, táblázat cím a táblázat fölött).

11. A lábjegyzetek használatától – a lehetőségek szerint – tekintsenek el.

12. A cikk terjedelme az illusztrációkkal együtt 4 folyóirat oldalt ne haladja meg (csak szöveg esetén ez 27 000 karaktert jelent).

13. Az irodalmi hivatkozásokat kérjük sorszámozni, és az alábbi minta szerint elkészíteni.

[1] Lévai A.: A Duna Pozsony alatti magyar szakaszának tragédiája. Püski Kiadó, 2000.
[2] Nagy A.: A magyar vízerőmű-építés kérdőjelei. Mérnök Újság, 2004/4.
[3] Donelly, J.: The Implications of Shale. J.P.T. October p. 18.

14. A cikk címét magyar, angol és német nyelven, a cikk rövid (2-3 mondatos) összefoglalóját magyar és angol vagy német nyelven is adja meg.

Elsősorban olyan cikkeket teszünk közzé, amelyek segítik a hatékony energiagazdálkodást, példákat, módszereket, javaslatokat ismertetnek, olvasóink ismereteit, tájékozottságát növelik.

A szerkesztőség fenntartja a jogot a kéziratok szerkesztésére, illetve azok tartalmát nem érintő rövidítésekre. Kéziratokat nem őrizzük meg, és nem küldünk vissza.

Szerkesztőség