Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

Logo
Nincs bejelentkezve Belépés a B szintre
Legutóbbi módosítások Linkek
Partnerek

Impresszum

Főszerkesztő: Dr. Gróf Gyula

Olvasószerkesztő: Dr. Bihari Péter

Szerkesztőség vezető: Jaksa Bianka

Szerkesztőbizottság: Dr. Balikó Sándor, Dr. Bihari Péter,
Czinege Zoltán, Dr. Csűrök Tibor,
Dr. Farkas István, Juhász Sándor,
Kádár Márton Gábor, Korcsog György,
Kövesdi Zsolt, Dr. Laza Tamás, Mezei Károly,
Dr. Mezősi Balázs, Dr. Molnár László,
Dr. Nagy Valéria, Németh Bálint,
Péter Szabó István, Romsics László,
Dr. Serédiné Dr. Wopera Ágnes,
Dr. Steier József, Dr. Stróbl Alajos,
Szabó Benjámin István, Dr. Szilágyi Zsombor,
Vancsó Tamás, Dr. Zsebik Albin

Honlap szerkesztő: Kierblewski Máriusz

Kiadja: Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
1091 Budapest, Üllői út 25., IV. em. 420-421.
Tel.: +36 1 353 2751,
+36 1 353 2627,
E-mail: titkarsag@ete-net.hu

Felelős kiadó: Bakács István, az ETE elnöke

A szekesztőség címe: BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D épület 208 sz.
Telefon: +36 1 353 2751, +36 1 463 2613
Telefax: +36 1 353 3894
E-mail: enga@ete-net.hu

Megjelenik: kéthavonta

Előfizetési díj egy évre: 4500 Ft

Egy szám ára: 780 Ft

Előfizethető: a díj átutalásával a 10200830-32310267-00000000 számlaszámra a postázási és számlázási cím megadásával, valamint az “Energiagazdálkodás” megjegyzéssel ISSN 0021-0757

Tipográfia: Büki Bt.
bukiandras@t-online.hu

Nyomdai munkák: EFO Nyomda
www.efonyomda.hu