Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

Logo
Nincs bejelentkezve Belépés a B szintre
Legutóbbi módosítások Linkek
Partnerek

35. Távhő Vándorgyűlés

 

  1. Távhő Vándorgyűlés

 

ÖSSZEFOGLALÓ

 

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hőszolgáltatási Szakosztálya

 „A zöld, fenntartható jövőért” mottóval,

és a „Hatékony és okos távfűtésért” címmel

  1. szeptember 13-14. -én Gárdonyban rendezte meg

a 35. Távhő Vándorgyűlését.

A rendezvényen Zanatyné Uitz Zsuzsa levezető elnök üdvözölte a jelenlévőket, majd Gerda István szakosztályelnök megnyitó beszédében szólt a Szakosztály által felvállalt feladatokról, a küldetésről, a rendezvények szerepéről, a  mindennapok szakmai feladatainak sikeres végrehajtásáról, és e vándorgyűlés programjában elhangzásra kerülő előadások témáinak aktualitásairól.

Dr. Kiss Csaba az Egyesület ez év május 25-i tisztújító küldöttközgyűlésen megválasztott elnöke Köszöntő előadásában ismertette a jelenlévőkkel az új elnökség által megfogalmazott célkitűzéseket, szólt napjaink energetikai helyzetéről és kérdéseiről, az energetika iparági megatrendekről és külön a távhőszektort érintő kihívásokról.

Molnár Szabolcs főtitkár a vándorgyűlés mottójához kapcsolódó,  „14 perc felelőssége”  gondolataival köszöntőjében az energetika – életünkben kiemelkedő – fontosságára hívta fel a figyelmet.

Ezt követően összefoglalta  az egyesület előtt álló feladatok végrehajtására kezdeményezett és a már végrehajtott intézkedéseket.

A plenáris előadásokat  Steiner Attila a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára nyitotta meg.

„A távhőszektor stratégia ágazata előtt álló kihívások” című előadásában felvázolta Magyarország energetikai helyzetképét és energia átmeneti stratégiáját.

A kormányzati elképzelések közül szólt a  távfűtéses lakások helyzetéről, és a kiemelt kérdésekről, a hazai energiaágazatban tervezés alatt álló beruházási programokról majd a távhőszektort támogató pályázati elképzelésekről.

Orbán Tibor a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének elnöke a „Gondolatok a 2022/23-as fűtési szezon margójára” előadásában összefoglalta azokat a változásokat, amelyek a közelmúlt eseményeit követve jelentős hatással lesznek a távhő szektor gazdálkodására, fókuszálva az energiaárak és  a kapcsolódó költségek alakulására, valamint bemutatta a MATÁSZSZ által összeállított javaslatot a távhő szektor és a kapcsolódó iparági és intézményi infrastruktúrák fejlesztésére.

László György Az 5GDHC lehetőségei Mórahalmon

A hőellátás legkorszerűbb technológia megoldásait, az együttműködő rendszerekben rejlő lehetőségeket, az alacsonyhőfokú rendszerek gazdaságosságát figyelembe vevő előzetes projekt terv felvázolása.

Mészáros Mihály Geotermikus fejlesztési elképzelések Budapesten

Az előadás elképzelt budapesti geotermikus beruházások körülményeit mutatta be, és összefoglalta a geotermikus távhő termelési potenciált, az elképzelésekben érintett geotermikus termelés kockázati tényezőket és beszámolt egy konkrét, tervezett  geotermikus  beruházás előkészületi lépéseiről és ennek eddigi eredményeiről.

Némethi Balázs Távfelügyelet az energiahatékonyság és az energiabiztonság szolgálatában

Az előadásban gyakorlati példán keresztül a gázfelhasználás alakulásának vizsgálatával  konkrét kísérlet eredményei láthattuk, hogy a távfelügyeleti rendszer alkalmazásával milyen mértékű regisztrált megtakarításokat lehet elérni a gazdálkodásra ható jelenlegi árfolyamkörnyezet, valamint a jogi szabályozás keretei belül a műszaki irányelvek betartása mellet a hőközponti szabályozás fejlesztésével.

Baumann Mihály Alacsony hőmérsékletű fűtések méretezési kérdései

Az előadás a felhasználói rendszerek korszerű igényeit kielégítő különböző gyártmányú alacsony hőmérsékletű  fal-, padló- és mennyezet fűtő rendszereket ismertetett, kitért az alkalmazás időszerűségére és előnyeire, összefoglalta a rendszerek műszaki, technikai és technológiai paramétereit és az elérhető maximális teljesítményeiket is.

Prof. Dr. Vajda József  Külföldi és hazai vizsgálatok talajszondás rendszerek hőmérsékletviszonyaival   kapcsolatban

Az előadásban hallhattunk a hőmérsékletmező számításának elméleti megközelítéséről,  bemutatásra kerültek a talajkollektorok – talajszondák, a talajban  végbe menő évszakonkénti hőmérsékletváltozások, valamint  a talajhőmérsékelt-mérés külföldi és hazai eredményei.

Az első nap záró előadásaként került sorra a Hőszolgáltatási Szakosztály által elismert diplomaterv bemutatása:

Kocsis Kende Bivalens pont optimalizációja hőszivattyúval és távhővel ellátott multifunkcionális irodaépület esetén

A technológiai kapcsolásokkal illusztrált prezentációban ismertetésre került a létesítmény fűtési/hűtés rendszerének vizsgálata, ahol a hőellátásban a távhőellátás, egy fűtési és hűtési üzemben is üzemelő  hőszivattyú és egy folyadékhűtő került beépítésre.

A dolgozatban sor került a hőtermelés összetételének meghatározására, bemutatta a távfűtés és hőszivattyú, lakások fűtés/hűtés, a free-cooling kapacitásait és kitért a hűtési igények kielégítésének lehetőségére is.

A második nap az energiahatékonyság és a megújuló energiafelhasználás témaköreivel kezdődött.

Dr. Nyers Árpád Mikrogázturbina és hőhasznosítás

A témában a mikrogázturbinák paramétereiről,  előnyeiről, termodinamikai működés körülményeiről és hatásfok növelés lehetőségeiről és eszközeiről hallhatunk.

Konkrét gyártmányon keresztül bemutatásra került a gyakorlati alkalmazás is, majd  a trigenerációs mikro-gázturbinák és azok  alkalmazási lehetőségei.

Kaszás István Napenergia felhasználása a távfűtésben

Az előadásban tájékozódhattunk a napkollektoros távhőrendszerről, a napenergia távhőtermelésben való hasznosításáról és sor került konkrét rendszerek átfogó bemutatására. Összefoglalta a létesítés gazdasági kérdéseit, majd elénk tárta a létesítésre vonatkozó erősségeket-gyengeségeket, lehetőségek-veszélyeket.

OKOS TÁVHŐ PANEL blokkban folytatódtak az előadások.

Csikós Miklós Üzemvitel támogató szimulációs szoftverrendszer a távhőellátásban

Előzetesként hallhattunk a távhőhálózat üzemeltetésének elméletéről és gyakorlatáról, majd

a szimulációs modell felépítéséről és alkalmazásáról, valamint a szimulációs számítások eredményeiről.

Ismertettte a távhőhálózat üzemeltetésének gyakorlatát, a  hőkooperációs rendszer megvalósítását és szólt a hazai fejlesztési szimulációs rendszerekről.

Ökrös Zoltán Jósoljunk fogyasztást!

Az előadás ráirányította figyelmet az előrejelzés és optimalizálás fontosságára a távhőszolgáltatásban, szoftver-megoldásokat ismertetett a helyszíni időjárás és hőigény előrejelzésre – hőmérséklet és hőtermelés optimalizálásra, amelyek könnyen telepíthetők több operációs rendszeren.

Erdei István Okostechnológia alapú keverőkörök alkalmazása kapcsolt épületekben

Az okos eszközök tulajdonságainak összefoglalását követően a keverőkörök fejlődésének és felépítésének bemutatása után okos szelep és okos szivattyú integrációját láthattunk korszerű operációs rendszerek való kapcsolódás lehetőségével – alkalmazási példán keresztül.

Cservenák Róbert Térinformatikai, téradatkezelő és mobil adatgyűjtő megoldások a műszaki nyilvántartásban

A digitalizáció világában a téradatkezelés, a műszaki nyilvántartás – e-közmű, fontos eszköz és lehetőség a körszerű adatbázisok létrehozásában és működtetésében.

Az előadás fókuszált a már létrehozott, a jogi szabályozásnak megfelelő digitális közműtérképek aktualizálására és kiemelte az adatszerkesztés és adat nyilvántartás jelentőségét.

Sichna Andrea Rendszerfigyelő okosmegoldások távfűtési rendszerek számára

Az előadás a  korszerű igények kielégítésére szolgáló okos eszközök alkalmazására koncentrált távhőellátás vezetékes  rendszerein, úgymint az aknák állapotának megfigyelése, szivárgás felderítés, áramlás figyelés. A rendszer működésének optimalizálása gyakorlati alkalmazási példákkal illusztrálva került bemutatásra.

Bolla Ferenc Szolgáltatászavar-mutatók számításának automatizálása

Az előadás alkalmazási példa bemutatása meglévő rendszer működéséről, üzemviteli mutatók képzéséről és azok alapjául szolgáló adatok előállításáról, az üzemviteli mutatók számítási eljárásáról, és a hőértékesítés számításáról.

 

.

ZÁRSZÓ

Gerda István szakosztályelnök a zárszóban a vándorgyűlés eseményeinek rövid összefoglalását követően

köszönetet mondott

a jelenlévőknek az aktív közreműködésért,

az előadóknak, hogy megosztották gyakorlati és elméleti tapasztalataikat, valamint

a rendezvény szervezésében résztvevő hőszolgáltatási szakosztály-vezetőségi tagoknak és valamennyi közreműködőnek.

Találkozzunk a 36.Távhő Vándorgyűlésen 2023. szeptember 19-20.-án!

Technikai információként elhangzott, hogy a bemutatott előadások – amennyiben az előadók hozzájárulnak – az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület honlapján (ete-net.hu) hozzáférhetők lesznek, amelyről a vándorgyűlésen regisztrált résztvevők elektronikus értesítést kapnak.

  1. szeptember 23.

Összeállította: Gerda István