Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

Logo
Nincs bejelentkezve Belépés a B szintre
Legutóbbi módosítások Linkek
Partnerek

Ete-Díjazottak 2021

Az ETE Elnöksége 2021. május 3- i ülésén figyelembe véve a szervezeti egységek javaslatait aDíjbizottság előterjesztésének alapján díjazta és kitüntetésben részesítette az egyesületitevékenységben, valamint az energetika szakterületén végzett munkában kiemelkedő eredményeketelérő tagjait.A díjazottakat és kitüntetetteket minderről Egyesületünk elnöke levélben értesítette. A díjakat éskitüntetéseket a járvány remélt mérséklését követően a II. félévben tervezzük átadni.

Bubálik Sándor Szabó Imre-díj

A Bubálik Sándor által vezetett Veszprémi Csoport évtizedeken keresztül országos energetikaikonferenciákat szervezett Balatonaligán. Ezek a rendezvények az ETE központi programjánakis fontos eseményei voltak. A konferencia sorozat a rendszerváltás után a balatonaligailehetőség megszűnését követően Sopronban tartották meg és kiegészítették ausztriailátogatással. A sikeres rendezvények megszervezése a körülmények változása folytán nemvolt fenntartható. A Veszprémi Csoport hosszú éveken keresztül – saját maga általmegtermelt anyagi eszközök igénybevételével – évente cserelátogatásokat szervezettlengyelországi energetikusokkal. Bubálik Sándor vezetésével a Veszprémi Csoporttevékenysége évtizedeken keresztül példamutató volt. Ezért Bubálik Sándornak a díjátadásával is köszönetet mondunk.

Hadzsi Sádnor Szikla Géza-díj

Hadzsi Sándor a Mátrai Csoport leköszönő elnöke. A csoport munkájának hosszú évekenkeresztül történő támogatásával, majd az elnöki feladatoknak az Erőmű bonyolult átalakulásifolyamainak idején való felvállalásával nagy szerepe volt abban, hogy a csoport lényegébentöretlenül tud működni. Az Erőmű egyik meghatározó szakmai irányítójaként fontos szerepettöltött be Magyarország második legnagyobb működő erőművének üzemeltetésében.

Ludányi György Kerényi A. Ödön-díj

Ludányi György az ETE Mátrai Csoport emblematikus vezetője, elnöke volt több évtizedenkeresztül. Döntő szerepe volt abban, hogy ez a csoport töretlenül, aktívan és eredményesenműködött. Ludányi György kiemelkedő munkát végzett az Erőmű rekonstruálásban,fejlesztésében a kéntelenítő rendszer megvalósításában. Ludányi György jelenleg is aktívtagja Egyesületünk elnökségének.

Némethi Balázs Szikla Géza-díj

Némethi Balázs “Távfűtési hőközpontok vizsgálata” című diplomatervét 2000-ben aHőszolgáltatási Szakosztály díjazta. Azóta jelentős eredményeket ért el a hőszolgáltatásiszakmában. Vezetője a Főtáv Távfelügyeleti Diszpécser szolgálatának és egyben az IrányításiIgazgatóság osztályvezetője. Még egyetemistaként lépett be az ETE-be. 2013 óta aHőszolgáltatási Szakosztály vezetőségi tagja. Oktat a BME-n. A MaTáSZSZ MűszakiBizottságának tagjaként fontos szerepet tölt be a két szervezet együttműködésében.

Zanatyné Uitz Zsuzsanna Ségner János András-díj

Zanatyné Uitz Zsuzsanna Egyesületünk egyik legaktívabb tagja és a hőszolgáltatási szakmakimagasló művelője és szakértője. Az ETE-ben egyaránt tevékenyen vesz részt mind aHőszolgáltatási Szakosztály, mind a Somogy megyei Csoport munkájában. Szakcikkeinek ésszakmai előadásainak  felsorolása is több oldalt igényelne. A Hőszolgáltatási Szakosztály2020.évi online Vándorgyűlésének egyik fő szervezője és lebonyolítója volt. Elnökségi tag aMaTáSSZ-ban és Mérnök Kamara Energetikai tagozatában. Az ETE Hőszolgáltatási Szakosztályalelnöke.

Zsebik Albin Kerényi A. Ödön-díj

Dr. Zsebik Albin Egyesületünk működtetésének motorja. Tevékenysége évtizedek ótameghatározó az ETE életében. A közelmúltban kezdeményező szerepet töltött be újszakosztályunk, az Energiahatékonysági Szakosztály létrehozásában és működtetésében.Egyik fő szervezője és megvalósítója az Egyesület munkaprogramjának gerincét képezőKLENEN konferenciáknak. Folyamatosan részt vesz a talán legeredményesebben működőszakosztályunk, a Hőszolgáltatási Szakosztály munkájában. Az ETE vezető tisztségviselői közülő az, aki egyetemi kapcsolatai révén folyamatos együttműködést tart fenn az energetikafiatal szakembereivel.

Energiagazdálkodásért kitüntetésben részesültek:

Bubálik Sándorné

Bubálik Sándorné szintén aktív tagja volt évtizedeken keresztül az ETE VeszprémiCsoportjának. Bubálik Sándor szervező és irányító tevékenységét mindenben segítette.Nagyrészt ő látta el azokat az adminisztratív munkákat, amelyek a balatonaligai majd asoproni országos konferenciák lebonyolítását biztosították.

Gyenis Miklós

Gyenis Miklós 2016-ban végzett a Pécsi Tudományegyetemen. Szakdolgozatát az Egyetemdiplomadíjjal jutalmazta. Jelenleg a Pécsi Távhő Kft. minőségügyi vezetője. Aktívan részt vesza Hőszolgáltatási Szakosztály munkájában, szakmai előadásokat tart.

Kaszás István

Kaszás István 1999 óta tevékenykedik a Távhő szolgáltatási szakmában, 2005-től a TarjánhőKFT. osztályvezetője, majd fejlesztési vezetője. Az ETE-n kívül aktív tagja a MaTáSSZ-nak,szervezője Salgótarjánban a Távhőszolgáltatás Napja témájú évenként szervezettrendezvénynek.

Koós László

Koós László 40 éve aktív ETE tag. Többféle oktatási tevékenységet folytatott. Szívügyénektekinti a fiatal nemzedék energetikai ismereteinek bővítését és szemléletének kialakítását.Hosszú éveken keresztül tartott középiskolákban energetikai témájú előadásokat, valamintszervezett tanulmányutakat.

Szauter Ákos

Szauter Ákos a SzÉPHŐ Zrt. vezérigazgatója. Vezetésével jelentős fejlesztések valósultak mega város távhőszolgáltatásában. Decentralizált távhőhálózatot alakítottak ki és körvezetékkerült kiépítésre, új fogyasztókat kapcsolt rá a távhőszolgáltatásra. 9 éve aktív tagja az ETE-nek.