Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

Logo
Nincs bejelentkezve Belépés a B szintre
Legutóbbi módosítások Linkek
Partnerek

Ete-Díjazottak 2015

Zákányi György

SZIKLA GÉZA DÍJBAN RÉSZESÜLT Zákányi György, a Gázszakosztály tagja és Zanatyné Uitz Zsuzsanna, a Hőszolgáltatási Szakosztály és a Somogy megyei Csoport vezetőségi tagja.

Zákányi György 1957 óta Egyesületünk tagja, fő tevékenységét a Gázszakosztályon belül fejtette ki, amelynek 1977 és 1990 között vezetőségi tagja, majd 1991-től 2013-ig a titkára volt. Zákányi György a gáziparhoz kötődő munkaterületeken is kiemelkedő tevékenységet végzett a Fővárosi Gázműveknél a Gáztechnikai Kutató és Vizsgálóintézetben, valamint a Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztőintézetben.

Zanatyné Uitz Zsuzsanna

Zanatyné Uitz Zsuzsanna hosszú évek óta aktívan részt vesz az országos konferenciák szervezésében és szakmai anyagok előkészítésében. 1992-től a Kaposvári Ingatlankezelő Rt. főenergetikusa volt, 1996-tól a távfűtési üzem vezetője, irányításával a távfűtési rendszeren nagyszabású fejlesztéseket hajtottak végre.

Kimpián Aladár

SEGNER JÁNOS ANDRÁS DÍJBAN RÉSZESÜLT Kimpián Aladár, a Szenior Klub rendszeres előadója.

Kimpián Aladár nem az ETE, hanem testvéregyesületünk, a MEE tagja. Szenior Klubunkban azonban a két egyesület együttműködik és az aktív klubtagok jelentős része MEE-tag. Kimpián Aladár az OVIT meghatározó vezető szakembere volt éveken keresztül. Nagy szerepe volt a 400 kV-os országos hálózat kiépítésében és a 750 kV-os összeköttetés létesítésében. Az utóbbi években a világ energetikai fejlődésének feltárásával, elemzésével foglalkozik, amely témában nagy számú előadást tartott.

Balog Ernő

SZABÓ IMRE DÍJBAN RÉSZESÜLT Balog Ernő, az Oroszlányi Csoport tagja és Bárdy László, a Szenior Klub tagja.

Balogh Ernő hosszú, aktív szakmai tevékenységét 1950-től a Bánhidai, majd az Oroszlányi Erőműben folytatta. A Bánhidai Erőmű főmérnöke volt, az erőműnek az Oroszlányi Erőművel való összevonását követően az Oroszlányi Erőmű üzemvitelét vezette. Nyugdíjba vonulását követően is aktívan részt vesz mind az Oroszlányi Csoport, mind a Szenior Klub munkájában. Balogh Ernő ez évben ünnepli 90. születésnapját.

Bárdy László

Bárdy László fő segítője a Szenior Klub elnökének és titkárának a Klub programjainak megszervezésében. Mind az előadások, mind az üzemlátogatások előkészítésében aktívan részt vesz és tevékenysége a Szenior Klub programjainak hosszú évek óta folyó sikeres végrehajtásában kiemelkedő.

Csejtei Ernő

ENERGIAGAZDALKODÁSÉRT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT Csejtei Ernő, a Győri Csoport tagja, Metzing József, a Hőszolgáltatási Szakosztály tagja, Pintácsi Dániel, a Szakkollégium volt elnöke és Márfi Ernő, a Pécsi Csoport titkára.

Csejtei Ernő hosszú idő óta eredményesen közreműködik a Győri Csoport által szervezett rendezvények, programok megvalósításában. A GYŐR-SZOL Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóságának osztályvezetője, fontos szerepet tölt be a Győr városi távhőszolgáltatás fejlesztésében, a legkorszerűbb technológiák és eljárások alkalmazásában.

Metzing József

Metzing József 1998 és 2001 között vezetőségi tagként is tevékenykedett a szakosztályban. Jelenleg is szakmai hozzáértésével, tanácsaival segíti a Szakosztály munkáját. A FŐTÁV Zrt. vezető munkatársaként a gázturbinás és gázmotoros kapcsolt energiatermelés fejlesztésének egyik megvalósítója volt.

Pintácsi Dániel

Pintácsi Dániel a Szakkollégium működésének fejlesztéséért és a Szakkollégium és az ETE együttműködésében betöltött szerepéért részesült a kitüntetésben.