Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

Logo
Nincs bejelentkezve Belépés a B szintre
Legutóbbi módosítások Linkek
Partnerek

Ete-Díjazottak 2019

AZ ETE 2019. ÉVI KITÜNTETETTJEI:
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület szakmai és egyesületi tevékenységükért a 2019. május 28-án tartott Küldöttközgyűlésén a következő személyeket részesítette díjazásban:

Győri Csaba

SEGNER JÁNOS ANDRÁS –DÍJBAN RÉSZESÜLT:
Győri Csaba, a Hőszolgáltatási Szakosztály alelnöke. Győri Csaba szakmai munkáját magas fokú hozzáértéssel és szervezőkészséggel végzi, hatékonyan közreműködik a Távhő Vándorgyűlések témaköreinek és programjainak összeállításában, az előadók felkérésében és a vándorgyűlések eredményes lebonyolításában. Győri Csaba több éven keresztül oktatott a Pécsi Tudományegyetem Műszaki Karán a Távhő ellátás tantárgy előadója volt, sokrétű szakmai tevékenységet végzett a távhőszolgáltatás, a napenergia hasznosítás és az ehhez kapcsolódó épület gépészeti fejlesztések területén.

Ignáczy Elek

SZABÓ IMRE-DÍJBAN RÉSZESÜLT:
Ignáczy Eleknek, a Székesfehérvári Csoport elnöke. Ignáczy Elek több, mint egy évtizeden keresztül eredményesen irányította és szervezte a Székesfehérvári Csoportban folytatott egyesületi tevékenységet, majd visszavonult az Elnökségből és javaslatot tett egy új elnök megválasztására. Miután az új elnök nem vált be − gyakorlatilag semmiféle tevékenységet nem folytatott − az elsorvadó Székesfehérvári Csoport vezetését újra kézbe vette és továbbra is vállalta és ellátja az elnöki feladatokat. A Csoport tevékenységét újjászervezte, így a Székesfehérvári Szervezet újra egyikévé vált az Egyesület legaktívabb szervezeti egységeinek. Az Egyesület 70 éves jubileuma alkalmával fölvállalta és szervezi a jubileumról megemlékező Székesfehérváron tartandó konferenciánkat, amelyen a Székesfehérvári Csoport 40 éves jubileumáról is megemlékezünk.

Csallóközi Zoltán

KERÉNYI A. ÖDÖN-DÍJBAN RÉSZESÜLT:

Csallóközi Zoltán elnökhelyettes. Csallóközi Zoltán több évtizede tölt be vezető tisztségeket a Gáz Szakosztályban, valamint az Egyesület elnökségében. Meghatározó a szerepe a Gáz Szakosztály szakmailag eredményes tevékenységében. Több mint egy évtizede a Nemzetközi Gázkonferencia szakmai programjának fő felelőse. Csallóközi Zoltán fő képviselője a gáz szakmának a Magyar Mérnök Kamarában is, így az Egyesületünk és a Mérnök Kamara együttműködésének eredményes elősegítője.

 

Mocsári Miklós

ENERGIAGAZDÁLKODÁSÉRT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:
Mocsári Miklós, a Székesfehérvári Csoport tagja. Mocsári Miklósnak, aki négy cikluson keresztül látta el a Székesfehérvári Csoport titkári feladatait. Ma is segíti a vezetőség munkáját és meghatározó személyisége a csoportnak. Jelentős szerepet vállal a város energetikai, kiemelten a távfűtési fejlesztéseinek kialakításaiban.

Szalai Szabolcs Tamás

ENERGIAGAZDÁLKODÁSÉRT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:
Szalai Szabolcs Tamás, a Hőszolgáltatási Szakosztály tagja. Az ő vezetésével folytak le első ízben a Főtáv saját tulajdonú fűtőműveinek átfogó energia auditjai. Meghatározó szerepet töltött be a Társaság virtuális erőmű programjának tervezésében. 

Bravics Endre

ENERGIAGAZDÁLKODÁSÉRT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:
Bravics Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csoport titkára. Bravics Endre sokrétű tevékenységet folytatott a megyei távhő szolgáltató vállalatnál, a Tigáz kisvárdai üzemegységénél. Jelenleg a Kisvárdai Közmű Kft. üzemvezetője. Az ETE megyei csoportjának aktív szervezője.

 

Szűcs László

ENERGIAGAZDÁLKODÁSÉRT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:
Szűcs Lászlónak, az Elektrotechnikai Múzeum önkéntes munkatársa. Szűcs László aktívan segíti és támogatja a Szenior Klub tevékenységét, nagyrészt az ő közreműködésén múlik, hogy a Szenior Klub minden héten zavartalanul tud az Elektrotechnikai Múzeumban előadókat fogadni és vita délelőttöt tartani.